Wykup w leasingu

Najbardziej popularną formą finansowania pojazdów służbowych pozostaje leasing operacyjny. Korzystne warunki umowy leasingowej, według której leasingodawca jest właścicielem pojazdu, a użytkownik może odliczać od kwoty podatku całość raty leasingowej przedkładają się na dogodne warunki spłaty pojazdów służbowych. Wkład własny w postaci opłaty wstępnej ustalany jest zgodnie, z obowiązującymi danego leasingodawcę progami, dlatego właściciel przedsiębiorstwa ma możliwość dostosowania oferty do swoich możliwości finansowych. Umowa leasingowa, podpisywana na określony czas, uwzględnia spłatę kwoty wartości pojazdu w określonych wysokością ratach, spłacanych regularnie, najczęściej co miesiąc. Gdy zbliża się zakończenie terminu spłaty rat leasingowych, przedsiębiorca staje przed perspektywą wykupu pojazdu na własność. Czy wykup samochodu, dotychczas służbowego się opłaca?

Czy opłaca się wykup samochodu w leasingu?

Opłata początkowa, która obejmuje de facto udział własny jest swoistym potwierdzeniem wypłacalności. Regularne spłaty rat, ustalonych z leasingodawcą na wyższym, bądź niższym poziomie, wiąże się z możliwością wykupu pojazdu przed zakończeniem okresu leasingu lub po jego upłynięciu. Wykup samochodu opłacalny może być wtedy, gdy pojazd być niewiele użytkowany, a jego amortyzacja zapewnia sprawne użycie w celach prywatnych po zakończeniu umowy. Leasing operacyjny powinien uwzględniać taką możliwość, jednak kwota wykupu ustalana jest indywidualnie, w zależności od ustalonej na chwilę wykupu wartości pojazdu. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że pojazd użytkowany przez właściciela firmy w jednoosobowej działalności gospodarczej, który był odpowiednio serwisowany, może opłacać się po wykupie jako samochód użytkowany od nowości, bez ukrytych wad i uszkodzeń.

Zobacz również:  TWOJE FINANSE SĄ BAŁAGANEM: CO TERAZ?

Czy leasing z niską ratą i wysokim wykupem się opłaca?

Przedsiębiorcy, których dochody nie są wysokie, lub są zróżnicowane w zależności od sezonu, determinującego sytuację rynkową, bezpieczniej wybierają opcję leasingu z niską ratą. Jeżeli obroty firmy wiążą się z dużym dochodem w określonym czasie, kwota może stać się podstawą kosztów wykupu leasingowanego pojazdu. Leasing jest doskonałą formą finansowania pojazdów służbowych w sytuacji, gdy firma nie może pozwolić sobie na początkową wpłatę całej kwoty wartości samochodu. Dzięki ratom leasingowym o niskiej wartości, zachowana jest płynność finansowa przedsiębiorstwa, natomiast w sytuacji, gdy finanse firmowe są w dobrej kondycji, można pozwolić sobie na wykup leasingu. Niska kwota raty leasingowej oraz wysoki wykup są opcją, dobrą dla firm nowych lub o zróżnicowanych dochodach. Jeżeli przedsiębiorstwo działa długo i stabilnie, lepiej skorzystać z opcji wysokich rat leasingowych oraz niskiego kosztu wykupu, aby pojazd mógł prawie automatycznie stać się majątkiem firmowym. Przedsiębiorca, który nie zdecyduje się na wykup samochodu na zakończenie umowy leasingu, będzie mógł skorzystać z oferty kolejnego leasingu, na warunkach ustalonych z leasingodawcą.