Giełda Papierów Wartościowych – podstawowe informacje

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w obecnym kształcie działa od 12 kwietnia 1991 roku, kiedy to Minister Przekształceń Własnościowych oraz Minister Finansów podpisali akt założycielski. Władzami spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Zarząd giełdy składa się z czerech osób, na których czele stoi prezes wybierany przez walne zgromadzenie. Pierwsza sesja odbyła się 16 kwietnia 1991 roku z udziałem siedmiu domów maklerskich. Podczas pierwszej sesji notowano akcje pięciu spółek, a łączny obrót kształtował się na poziomie dwóch tysięcy dolarów. Obecnie GPW w Warszawie jest największą giełdą w europie środkowo-wschodniej, skupiającą wielu inwestorów na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.

Rola i znaczenie GPW

Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, w którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, opcje, czy też kontrakty terminowe. Duża ilość dostępnych instrumentów finansowych sprawia, że każdy uczestnik giełdy może samodzielnie decydować o tym, jak duże ryzyko jest gotów podjąć i jakich zysków oczekuje. Transakcje dokonywane są według określonych norm i zasad. Podstawowym zadaniem giełdy jest umożliwianie podmiotom gospodarczym pozyskiwanie kapitału potrzebnego do finansowania inwestycji i rozwoju. Pełni ona więc niejako rolę pośrednika pomiędzy podmiotami, które potrzebują kapitału i podmiotami, które taki kapitał posiadają. Przyjmuje się, że GPW pełni dodatkowo funkcję mobilizacyjną, alokacyjną, transformacyjną oraz informacyjną. Przez wielu ekonomistów giełda jest uznawana za barometr gospodarczy, odzwierciedlający jej stan.

Zobacz również:  Karta przedpłacona

Najważniejsze indeksy GPW

Wskaźnik stanowiący wycenę akcji poszczególnych spółek giełdowych nazywany jest indeksem giełdowym. Na podstawie analizy zmian indeksów giełdowych inwestor podejmuje decyzje dotyczące sposobu inwestowania. Najstarszym indeksem na GPW jest WIG, obejmujący cały rynek. Od 1994 roku występuje również indeks WIG20, skupiający dwadzieścia największych spółek notowanych na giełdzie. 23 września 2013 roku uruchomiono WIG30 skupiający trzydzieści największych i najbardziej płynnych spółek. Od 16 marca 2007 roku funkcjonuje także indeks sWIG80 obejmujący 80 mniejszych podmiotów. Poza wymienionymi głównymi wskaźnikami, na Giełdzie Papierów Wartościowych występują też indeksy sektorowe, dotyczące m.in. bankowości, budownictwa, informatyki, mediów, telekomunikacji, a także innych gałęzi przemysłu. Długotrwały wzrost indeksów giełdowych oznacza hossę, natomiast ich spadek symbolizuje bessę.