Kredyt dla nowych firm – co trzeba spełnić?

Kredyt dla firm na start – kto może się ubiegać?

Kredyt dla firm od pierwszego dnia działalności to zmartwienie wielu przedsiębiorców a także tych, którzy planują związać swoją przyszłość z biznesem. Powszechna uważa się, iż celem otrzymania kredytu firma musi prosperować działać minimum od sześciu miesięcy do roku.

Ponadto należy udowodnić w banku dobrą kondycję finansową firmy, a także między innymi regularne wpływy dochodów oraz terminowe uiszczanie zobowiązań. Często wymagane jest dołączenie wyciągów z kont firmy, jak i deklaracji podatkowej za ubiegły. Ponadto należy złożyć zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, a także składkami zdrowotnymi i społecznymi. Jednocześnie należy dodać, że w uwarunkowaniu banku, kwoty, o która ubiega się firma, rodzaju wykonywanej działalności, jak i jej formy prawnej, staranie się o kredyt na start dla nowych firm może generować dodatkowe wymagania. Banki bardzo rzadko chcą pożyczać pieniędzy nowym przedsiębiorcom – a jeśli się na to decydują, to kredyt jest wysoko oprocentowany, a kredytobiorca sprawdzany jest pod każdym względem. Dzięki temu bank musi upewnić się, że przedsiębiorca będzie miał z czego je spłacać zaległość. Dlatego gdy mamy pomysł na biznes i potrzebujemy dodatkowych środków na start musimy wiedzieć, gdzie dobrze go szukać.

Zobacz również:  Wkład własny na poczet kredytu hipotecznego

Co można kupić za kredyt na start?

Otrzymane z kredytu pieniądze możemy zainwestować między innymi w formie zakupu środków trwałych, np. gruntów, lokali, budynki i magazynów, hal produkcyjnych, maszyny,wyposażenia itp, a także w formie sprzętu komputerowego. Ponadto uzyskaną kwotę można przeznaczyć na uzyskanie uprawnień, dodatkowych kwalifikacji bądź zatrudnienia osób do pracy.

Biznesplan jako priorytet do uzyskania kredytu

Będąc nowo powstałym przedsiębiorstwem, stawiającym pierwsze kroki na rynku, musimy uargumentować bankowi, który ma przyznać nam kredyt na jego rozwój, że nasz biznes będzie produktywny i skuteczny, tym samy przynosząc zyski, umożliwiając terminowe spłacanie rat pożyczki. Wniosek o kredyt dla firm na start będzie musiał zawierać poza danymi na temat działalności – zwłaszcza wyciąg z CEIDG potwierdzający wpis do rejestru – ale co najważniejsze dobry biznesplan, w którym będzie zawarty rzetelny opis firmy, a także prognozy wydatków i zysków na najbliższe miesiące czy lata. Ponadto biznesplan powinien zawierać analizę rynku i potencjalnych zagrożeń.

Zobacz również:  Limit odnawialny - kilka istotnych informacji

Pozostałe formalności

Formalności, jakie należy wypełnić, by móc ubiegając się o kredyt dla przedsiębiorstw od pierwszego dnia prowadzenia działalności są zróżnicowane. Odmienności uzależnione są od instytucji, w której będziemy się starać o finanse. Wszystkie banki jednakże wymagają takich dokumentów jak:

  • Dokument tożsamości –  wystarczy dowód osobisty, ale istnieje możliwość potwierdzenia tożsamości innym dokumentem, np. paszportem, czy prawem jazdy,
  • Dokumenty założycielskie firmy –w tym zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie przedsiębiorstwa do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także potwierdzenie nadania mu Numeru Identyfikacji Podatkowej jak i numeru REGON,
  • Cel i wysokość finansowania – niektóre instytucje potrzebują tylko opisu działalności, a także wskazanie celu wydatkowania przyznanych środków ich wysokości. Czasem jednak kredytodawcy mogą wymagać biznesplanu.