Pożyczka hipoteczna – kiedy warto kredyt zastąpić pożyczką?

Jeśli potrzebujesz pożyczyć od banku dużą kwotę, koniecznie zapoznaj się z różnymi opcjami. Kredyty hipoteczne i gotówkowe nie zawsze są dobrym rozwiązaniem. Kiedy warto zainteresować się pożyczką hipoteczną?

Pożyczka hipoteczna czy kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to opcja, która pozwala na pożyczenie nawet 90 % potrzebnej kwoty. Dodatkowo zabezpieczeniem kredytu jest zazwyczaj nieruchomość, na której budowę pieniądze mają być przeznaczone. Jest to więc teoretycznie wybór najlepszy dla kredytobiorcy i najbezpieczniejszy dla banku. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskane w ten sposób środki należy przeznaczyć tylko na jeden, określony cel. Zdarzają się oferty odbiegające od tego schematu, lecz jest to sytuacja niezwykle rzadka. Z kolei kredyty gotówkowe można przeznaczać na cel zupełnie dowolny, jednak wysokość kwoty, oprocentowanie i czas spłaty nie zawsze są opłacalne. Dlatego warto przyjrzeć się trzeciej opcji, jaką są pożyczki hipoteczne. Pożyczka hipoteczna pozwala na uzyskanie od 50 % do nawet 80 % wartości hipoteki. Środki można wykorzystać w dowolny sposób, za wyjątkiem celu związanego z działalnością gospodarczą. Należy przy tym pamiętać, że zabezpieczeniem dla banku jest istniejąca już nieruchomość.

Zobacz również:  Stopy procentowe kredytów hipotecznych

Kryteria uzyskania pożyczki hipotecznej

Ostateczna kwota, jaką możemy pożyczyć od banku jest zależna od wartości hipoteki. Im większa jest wartość nieruchomości, tym wyższą kwotę może zaoferować bank. Czy pożyczkobiorca musi być jednocześnie właścicielem nieruchomości? Nie jest to warunek konieczny. Jeśli właścicielem jest ktoś inny, pożyczkobiorca musi posiadać odpowiednią zgodę. Zdolność kredytową należy potwierdzić przedstawiając następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie pożyczki, zgodny z procedurą danego banku,
  • zaświadczenie dot. źródła i wysokości przychodów,
  • akt własności i wyciąg z księgi wieczystej,
  • dokument poświadczający brak aktualnej hipoteki,
  • zaświadczenie o bieżącej wycenie nieruchomości
  • dowód tożsamości.

Opłacalność pożyczki hipotecznej

Zaciągając w banku pożyczkę hipoteczną należy liczyć się z kosztami, takimi jak oprocentowanie, prowizja, ubezpieczenie, koszty wyceny, polisa na życie. Takie same koszty ponosi jednak kredytobiorca w przypadku kredytu hipotecznego. Plusem pożyczki hipotecznej jest długi okres spłaty i niskie oprocentowanie. Czas spłaty może wynieść nawet 25 lat! To okres dłuższy niż w przypadku kredytu gotówkowego, a jednocześnie krótszy o niemal 10 lat porównując z kredytem hipotecznym. Największą zaletą pożyczki hipotecznej jest więc możliwość przeznaczenia środków na wybrane cele. To dobra opcja w przypadku chęci odnowienia lub przebudowy nieruchomości, zakupu samochodu, organizacji dużej uroczystości, spłaty innego kredytu czy pożyczki. Ponadto można połączyć ze sobą różne cele! W takiej sytuacji warto więc zastanowić się nad wyborem pożyczki hipotecznej.

Zobacz również:  4 Powody, dla których powinieneś zawsze mieć oszczędności w nagłych wypadkach

Pożyczka hipoteczna to rozwiązanie pośrednie, plasujące się pomiędzy kredytem gotówkowym a hipotecznym. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolne cele! Jeśli więc posiadasz nieruchomość nieobciążoną długami, takie rozwiązanie może okazać się trafione.