RRSO – co kryje się za tym skrótem?

Każdy, kto przynajmniej raz planował wziąć kredyt lub pożyczkę, zetknął się z tajemniczym skrótem RRSO. Odpowiadamy na pytanie, co tak naprawdę się za nim kryje i w jakim stopniu może wpłynąć na wysokość raty naszego kredytu. 

RRSO — czym dokładnie jest?

Po rozwinięciu tego enigmatycznego skrótu pojawia się termin — Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. W najprostszym tłumaczeniu oznacza to faktyczny koszt całego kredytu, który zaciągamy. Najczęściej jest to składowa wszystkich odsetek, ubezpieczenia, prowizji oraz opłat manipulacyjnych. Każda instytucja, w której zamierzamy zaciągnąć kredyt, ma obowiązek podania wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania do wiadomości klienta, już w trakcie proponowania oferty.

Dobrze jest pamiętać, aby rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie mylić ze stopą oprocentowania. Ta bowiem definiowana jest jako zmienne lub stałe oprocentowanie wypłaconej kwoty w stosunku rocznym na postawie zawartej umowy. Dlatego właśnie rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest zawsze wyższa od stopy oprocentowania — zawiera ona bowiem wszystkie opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego w tym także koszty ubezpieczenia.

Zobacz również:  Jak bezpiecznie wynajmować mieszkanie

W jaki sposób RRSO wpływa na wysokość raty naszego kredytu?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania służy przede wszystkim do porównywania różnych ofert kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach. Przykładowo, jeżeli przed zaciągnięciem kredytu na mieszkanie przyglądamy się propozycjom różnych banków, to właśnie RRSO będzie wyznacznikiem tego, który kredyt okaże się dla nas najbardziej opłacalny. Opłaty manipulacyjne i ubezpieczenia są bowiem różne w zależności od oferty poszczególnych banków.

Musimy jednak wciąć pod uwagę fakt, że wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przedstawiona przez bank nie oznacza jeszcze, że dokładnie taką kwotę poniesiemy po spłacie całości kredytu. Jedną z najważniejszych cech rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest fakt jej zależności od obecnej wartości pieniądza, a ta może ulec zmianie w trakcie spłacania przez nas kredytu. Ze względu na to nie powinniśmy porównywać kosztów kredytu w różnych bankach tylko na podstawie wysokości proponowanych odsetek.

Zobacz również:  Wkład własny na poczet kredytu hipotecznego

Dokładne określenie wysokości RRSO powinno być wskazane w umowie kredytowej, razem z dokładnym wyszczególnieniem tego, co wchodzi w jej skład. Różne banki mogą bowiem stosować różnej wysokości opłaty manipulacyjne. Dobrze pamiętać o zasadzie, że im niższa rzeczywista roczna stopa oprocentowania, tym droższy kredyt.